Vår visjon

Varige positive endringer skapes i hverdagen

Vårt formål

Vårt formål er å bidra til varig positiv endring ved å overføre kunnskap og ferdigheter til alle ansatte som gjør de i stand til å videreutvikle arbeidsplassen sin til en mer bærekraftig og velfungerende organisasjon.  Vår tilnærming bygger på at varige endringer skapes i hverdagen, at medarbeiderskap og lederskap er to sider av samme sak, og at kompetanse, vilje og klokskap finnes i alle deler av organisasjonen.

Ikon - organisjonsutvikling

Hva vi kan hjelpe med?

Hvordan skape ønskede organisasjonsendringer underveis i arbeidshverdagen?

Det som ofte viser seg under arbeid med et tema, f.eks. organisasjonens struktur, er at det avdekkes behov for andre vinklinger i tillegg. Det kan være at organisasjonsanalysen peker på behov for å arbeide med bl.a. kultur, lederskap og medarbeiderskap. 

  Organisasjonsutvikling

  Innføre medarbeiderskap som utviklingsverktøy 

  Personal-/lederutvikling

  Veiledning individuelt og gruppe 

  Konflikthåndtering

  Strategiarbeid

  Lederutleie

Om oss

Scott-Grande AS ble etablert i 2020. De to som startet og eier selskapet har til sammen over førti års erfaring som mellomledere og øverste leder, primært i offentlig sektor. Den røde tråden i deres lederskap har vært den skandinaviske ledelsesmodellen som er preget av små forskjeller, tillitt, frihet under ansvar og medvirkning. 

Kontakt oss
Ikon - nettverk

Vårt fagnettverk

Scott-Grande besitter ikke alltid all fagkompetanse som er nødvendig i et gitt oppdrag. Derfor har vi et nettverk hvor vi kan hente kompetanse for å kunne sette sammen en egnet prosjektgruppe. 

Hva kjennetegner en velfungerende organisasjon?

Hvordan bygge en kultur som skaper en velfungerende organisasjon?

Har du behov for vår kompetanse? 

Har du spørsmål eller ønsker du å benytte deg av våre tjenester? Ta kontakt i dag for en hyggelig prat.

Tyristien 8, 3085 Holmestrand

hCaptcha